Wykres pochodzi z serwisu www.ilezadyplom.info oparty o badania prowadzone w ramach II Edycji Rankingu Uczelni. Obrazuje wyniki badania zarobków absolwentów polskich uczelni z lat 2010 i 2011 odniesionych do wysokości średniej płacy w kraju. Absolwentów pogrupowano według popularnych kierunków kształcenia.

Wykres pochodzi z serwisu www.ilezadyplom.info oparty o badania prowadzone w ramach II Edycji Rankingu Uczelni. Obrazuje wyniki badania zarobków absolwentów polskich uczelni z lat 2010 i 2011 odniesionych do wysokości średniej płacy w kraju. Absolwentów pogrupowano według popularnych kierunków kształcenia.

zajawka_wybor-studiow.jpgOd góry wykresu kolejno ułożono grupy kierunków, po ukończeniu których absolwenci zarabiają najwięcej, z uwzględnieniem łącznej wartości zarobków w grupie.

Na wykresie pokazano także procentowy rozkład wartości pensji miesięcznej w grupie absolwentów danego kierunku w stosunku do średniej pensji w kraju – określając procentowo ilość absolwentów zarabiających poniżej, powyżej lub równowartość średniej krajowej pensji.

Na wykresie niebieski pasek oznacza procent zatrudnionych absolwentów zarabiających poniżej średniej krajowej pensji, kolorem czerwonym oznaczono grupę zarabiających równowartość średniej krajowej pensji, kolorem zielonym, tych którzy zarabiają powyżej średniej krajowej pensji.

zarobki_wykres.jpg