Polska w tym roku świętuje 9 lat członkostwa w Unii Europejskiej. To czas wielu zmian, z których część widoczna jest gołym okiem (kilometry autostrad, nowoczesne środki komunikacji miejskiej, obiekty rekreacyjne). Wystarczy wybrać się na spacer po okolicy, aby po drodze zobaczyć przynajmniej jedną tablicę informacyjną, na której widniej napis „współfinansowane ze środków UE w ramach…”.  

Polska w tym roku świętuje 9 lat członkostwa w Unii Europejskiej. To czas wielu zmian, z których część widoczna jest gołym okiem (kilometry autostrad, nowoczesne środki komunikacji miejskiej, obiekty rekreacyjne). Wystarczy wybrać się na spacer po okolicy, aby po drodze zobaczyć przynajmniej jedną tablicę informacyjną, na której widniej napis „współfinansowane ze środków UE w ramach…”. Część jednak, i to duża, efektów jest jednak mniej widoczna na co dzień, ale efekt wsparcia jest ogromny. W ramach bowiem inwestycji w kapitał ludzki do tej pory Polska wykorzystała 21,1 mld euro. W ramach tej kwoty różnego rodzaju wsparcie otrzymało ok. 8,6 mln osób, powstało ponad 150 tys. nowych firm, sfinansowano kształcenie na nowych, zamawianych kierunkach studiów dla 62,5 tys. studentów, utworzono lub sfinansowano zajęcia w przedszkolach, dla ponad 133 tys. dzieci. Ponad 83 proc. tych przedszkoli nadal funkcjonuje po zakończeniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, (ngo.pl).
Szczególnie warto przyjrzeć się bliżej wsparciu szkoleniowemu. Już dawno minęły czasy, w których wystarczyło skończyć jedną szkołę, aby zrealizować swoje marzenia na rynku pracy. Dzisiaj, wśród wielu wymaganych umiejętności, bardzo istotne znaczenie ma chęć kandydata, pracownika do nieustannego poszerzania swojej wiedzy, umiejętności. Mamy tutaj do czynienia z tzw. „kształceniem ustawicznym”, szeroko wspieranym przez Unię Europejską.
Konieczność doszkalania jest także bardzo istotna z punktu widzenia budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Dla wielu osób sporą barierą w możliwości uczęszczania na kursy i szkolenia jest kwestia finansowa. Niemniej dzięki EFSowi można temu bardzo skutecznie zaradzić.

Europejski Fundusz Społeczny umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz osób pracujących. W założeniu przeciwdziała dyskryminacji zawodowej i pomaga osobom niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie. Wspiera osoby fizyczne, prawne i państwa członkowskie UE wdrażające nowoczesne strategie. Ma za zadanie pomóc w podnoszeniu zatrudnienia i stanu wiedzy, wprowadzaniu nowych innowacji oraz służy do integracji społecznej. Przeciwdziała bezrobociu przyczyniając się do stworzenia nowych, ale zarazem trwałych miejsc zatrudnienia. Przedsiębiorstwom, ich właścicielom i pracownikom szkolenia EFS pomagają w rozwoju osobistym i zawodowym.

Jeśli pracujesz, ale chcesz zwiększyć swoją wartość na rynku pracy, dostać podwyżkę lub po prostu chcesz  wiedzieć więcej to te działania są właśnie dla Ciebie.

Oferta jest różnorodną i zmienia się, więc trzeba śledzić dane na bieżąco. Informacje na temat aktualnych szkoleń dofinansowanych ze  środków EFS można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach: http://efs.wup-katowice.pl/ w zakładce „wsparcie EFS”. Należy wybrać grupę, do której się kwalifikujemy (osoba pracująca, bezrobotna, kształcenie ustawiczne, itp.) i wybrać plik PDF „Gdzie się zgłosić, by skorzystać z pomocy?”. W dokumencie znaleźć można aktualną ofertę szkoleń. Jeśli znajdziemy tematykę, którą jesteśmy zainteresowani warto skontaktować się z Organizatorem i zapytać o szczegóły. Inną wartą przeglądania strona jest portal: www.inwestycjawkadry.pl Bardzo proste i bardzo efektywne.

Szkolenia EFS są szansą dla wielu przedsiębiorstw, a przeciętnemu Polakowi pozwalają na zdobycie nowej wiedzy, podniesienie własnych kwalifikacji i umiejętności, a w efekcie przyczyniają się do polepszenia statusu społecznego pomagając zdobyć nową, lepiej płatną i atrakcyjną pracę lub w awansie w dotychczasowej. EFS wspiera także programy kursów przekwalifikowujących, aby ułatwić pracownikom zdobycie umiejętności niezbędnych w nowych sektorach rynku.

Opracowanie własne na podstawie danych i informacji dostępnych na stronach: Komisja Europejska, biznes-firma.pl, Euro25.