Nie masz na siebie pomysłu? Nie wiesz, o jakiej pracy marzysz i w czym się naprawdę spełnisz? Jeśli miewasz takie wątpliwości to rozwiązać może je doradca zawodowy.

Nie masz na siebie pomysłu? Nie wiesz, o jakiej pracy marzysz i w czym się naprawdę spełnisz? Jeśli miewasz takie wątpliwości to rozwiązać może je doradca zawodowy.

To specjalista, najczęściej psycholog, socjolog lub pedagog, który jest świetnie zorientowany w sytuacji na rynku pracy i najnowszych trendach. Jego główne zadanie to pomoc w zaplanowaniu Twojej kariery zawodowej, tak, aby w pełni uwzględniała nasz potencjał, umiejętności i pasje. Takich ekspertów, choć jest to stosunkowo nowy zawód, jest w Polsce ok. 2,5 tys. Z ich pomocy skorzystać można m.in. w urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a od niedawna także w Internecie.

Również WSTI proponuje w ramach projektu „Wiedza i praktyka(..)” współfinasowanego ze środków UE w ramach EFS, możliwość spotkania się z doradcą i porozmawiania na temat Twojej ścieżki zawodowej. O szczególny zapytaj w Biurze Karier lub sprawdź na stronie.

Warto podkreślić, że doradca, nie tylko pomoże Ci określić Twoje mocne strony i zaproponuje ścieżkę rozwoju, ale także może Ci pomóc w takich kwestiach, jak napisanie CV, dobre przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej czy wzmacnianie pewności siebie.

Celem doradztwa jest, bowiem wspomaganie człowieka w samodzielnym osiąganiu przez niego dojrzałości poprzez rozwijanie racjonalności, krytycyzmu i odwagi w ocenie i wyborach.
Doradztwo może mieć charakter indywidualny (Ty-Doradca) lub grupowy, gdzie spotyka się z doradcą grupa osób zainteresowanych tą samą problematyką.

Tajne sposoby działania doradcy zawodowego.

Najistotniejsze, w pracy doradcy z zainteresowanym jest określenie zainteresowań petenta, które są siłą napędową pobudzającą do podejmowania działań na rzecz poznania określonej dziedziny, przyczyniają się to do pogłębiania wiedzy i bezpośrednio wpływają na osiąganie sukcesów w pracy zawodowej. Następnie bardzo ważne jest dostrzeżenie Twoich uzdolnień, a także predyspozycji oraz cech psychofizyczne, które predysponują nas lub wręcz dyskwalifikują przy wyborze określonego zawodu.
Najważniejsze jednak, to określenie celu w pracy zawodowej, bowiem „Ci, którzy nie mają własnych celów, zawsze będą pracować dla tych, którzy je mają".
W wyniku przeprowadzonych konsultacji doradca może określić tzw. „Indywidualną ścieżkę planowania kariery danej osoby”, która obejmuje:

  1. Autodiagnozę posiadanego potencjału: samoocena możliwości rozwojowych.

  2. Planowanie własnej kariery: cele kariery - nadrzędny i szczegółowe.

  3. Program działań karierowych: opracowanie i realizacja.

  4. Proces rozwoju kariery.

  5. Ocena efektów kariery.

  6. Postęp człowieka.

Spotkanie z doradcą może poszerzyć Twoje horyzonty i wskazać nowe możliwości. Pamiętaj jednak, że to tylko pewna propozycja. To, czy nabierze realnych kształtów zależy już tylko od Ciebie.

Opracowano na podstawie artykułu:  "Doradztwo zawodowe w procesie kreowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej" - Anna Wałecka, (Poradnictwo w Sieci. Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Realizacji Programów Społecznych i ECORYS Polska Sp. z o.o.)