Szanowni Państwo

W związku z przybierającą na sile kolejną falą pandemii, proszę o bezwzględne noszenie maseczek na terenie Uczelni.
Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką wynika ze stosownych przepisów rządowych, ale także z Regulaminów porządkowych budynku i z Zarządzeń Rektora Uczelni.
Akty prawne regulujące obowiązek noszenia maseczek w szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej pozwalają na stosowanie kar finansowych w postaci mandatów za uchylanie się od tego obowiązku.
Władze Uczelni muszą zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w Uczelni osobom, poprzez zastosowanie wszelkich dostępnych środków.
Pamiętajmy, że wypełniając zapisy regulaminów, rozporządzeń i zarządzeń w tym zakresie, dbamy nie tylko o swoje zdrowie, ale o zdrowie i bezpieczeństwo osób, z którymi się kontaktujemy każdego dnia.

Kanclerz WSTI
Marek Maryniak