1 października odbyło się oficjalne zaprezentowanie muralu. W tym dniu, oprócz członków koła, obecne były osobistości takie jak: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Pani Dyrektor MDK Izabela Paździorek-Jakubowska, Zastępca Dyrektora MDK Hanna Kamińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz, Radny Jarosław Sworzeń, Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa Szymon Witczak, Redaktor Gazety Mikołowskiej Bogusław Jastrzębski oraz były już przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jan Sojka, który również był jednym z pomysłodawców miniprojektu.

Mural został przygotowany w ramach mini projektu pt: „Oczami młodych artystów” realizowany jest przez uczestników projektu pt: „Indywidualny Program Rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia:
Maria Ignatowicz