CYFROWIZACJE, to zabawa z materią grafiki cyfrowej, gdzie ślad powstaje wyłącznie w przestrzeni komputera, a obraz jest nieograniczoną kreacją artystyczną. Spotkamy się z bardzo klasycznym podejściem do materii graficznie, wynikającej z doświadczeń grafiki warsztatowej, ale również doświadczymy prac, gdzie eksperyment z użyciem wyłącznie cyfrowych działań, stanowi o istocie dzieła. Jedynym ograniczeniem może być wyobraźnia, lecz i ta stoi po stronie tych młodych artystów.

Znajdziemy realizacje niejednokrotnie szokujące, dowcipne, ironizujące, czy przewrotne w swojej wypowiedzi. Duże grono prac, to inteligentne komentarze na temat zmian zachodzących we współczesnej rzeczywistości, a podtytuł wystawy wskazuje na próbę poradzenia sobie z sytuacją społecznej izolacji oraz zmianami zachodzącymi w świecie sztuki.

dr Natalia Maria Romaniuk
studenci grupy 6PGN
studenci z Koła Naukowego Grafiki Cyfrowej