W roku akademickim 2020/2021 rekomendowany jest proces kształcenia w formie hybrydowej, czyli część zajęć realizowana będzie w Uczelni, natomiast pozostała część z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów z podziałem na formę realizacji (on-line / na terenie uczelni) można zapoznać się po zalogowaniu do planu zajęć.

W roku akademickim 2020/2021 rekomendowany jest proces kształcenia w formie hybrydowej, czyli część zajęć realizowana będzie w Uczelni, natomiast pozostała część z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Narzędziami wskazanymi i wdrożonymi do zdalnej realizacji zajęć są Google G Suite oraz platforma Moodle, która może służyć jako narzędzie wspomagające nauczanie.

W związku ze zmianami stanu epidemicznego, związanymi z nim obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wytycznymi właściwych instytucji,  w trakcie roku akademickiego może zachodzić konieczność zmiany planów i harmonogramów zajęć oraz form ich realizacji.

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i współpracę w czasie realizacji zajęć dobiegającego końca letniego semestru roku akademickiego 2019/20. Liczymy na współdziałanie całej społeczności Uczelni w osiągnięciu jak najlepszych efektów kształcenia w rozpoczynającym się roku akademickim 2020/21 z zachowaniem zasad zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego.

Ze szczegółowym wykazem przedmiotów z podziałem na formę realizacji (on-line / na terenie uczelni) można zapoznać się po zalogowaniu do planu zajęć.