Na wystawie „Koncept” przedstawilismy realizację trzech tematów stworzonych przez studentów z pracowni Rysunku Użytkowego. Istotą każdego z zadań jest Koncept czyli pomysł, poprzedzony analizą tekstu, bądź analizą zagadnienia problemu.

Głównym bodźcem inicjującym proces kreatywnego myślenia jest więc briefing tematu; zdobycie przez studentów wiedzy o tym zadaniu i jego zrozumienie, są decydujące dla procesu powstawania konceptu, a później jego realizacji.
Pierwsze i drugie zagadnienie poległo na stworzeniu projektu postaci literackiej, gdzie student miał za zadanie pilnować na ile projekt postaci który stworzył odzwierciedla charakterologicznie bohatera opisanego w tekście.
Praca nad tematem trzecim polegała na stworzeniu mapy myśli, w której centrum znajdowało się hasło (pojęcie abstrakcyjne) wylosowane wcześniej przez studenta. Poprzez łączenie ze sobą luźnych skojarzeń powstawało całe mnóstwo pomysłów, które pózniej podlegały selekcji dokonanej przez studenta. Wygrywał ten koncept który najlepiej przekazywał komunikat a jednocześnie charakteryzował się wysokim poziomem kreatywności.

Tak więc istotą pracy w pracowni Rysunku Użytkowego jest nie tyle sam wytwór ostateczny, ale droga którą student musi przejść, poczynając od analizy problemu, poszukiwanie związków, łączenie poszczególnych elementów i dalej dochodzenie do pomysłów rodzących się w głowie studenta, kończąc na dojrzałym wyborze i realizacji poprzez najbardziej dogodne medium.

mgr Alicja Kocurek

https://www.facebook.com/events/511762569722434/