Już po raz trzeci studenci Grafiki #WSTI pod kierunkiem naszego absolwenta Mateusza Latochy zapełnią instalacjami i projekcjami Bulwary Sztuki w Raciborzu. Przypominamy, że Intro już 12 i 13 lipca.

Projekt współpracy uczelni z organizatorami koordynuje jego pomysłodawczyni Gra Studzińska CavourPROJECTOR GROUP. Nad stroną artystyczną czuwa koordynator grafiki Natalia Maria Romaniuk i opiekunka koła naukowego AA Agnieszka Jaworek.

Na zdjęciach dyrektor festiwalu Odyseusz Olbiński, Grażyna Studzińska-Cavour, Mateusz Latocha, Cezary Stelmaczonek i Daniel Fedorczyk.

Wczorajsze pomiary i praca nad ostatecznym rysem artystycznym na dwa tygodnie przed INTRO festivalem.