Już po raz drugi studenci i absolwenci Grafiki WSTI pod opieką pani Grażyny Studzińskiej-Cavour tworzyli Bulwar Sztuki na IntroFestivalu w Raciborzu, a na nim wystawy, instalacje, mappingi i rzeźby świetlne. Dwudniowe wydarzenie łączące muzykę elektroniczną, nowoczesne technologie i światło przyciągnęło wielotysięczny tłum uczestników z całego kraju i spoza jego granic. Dziękujemy organizatorom za zaufanie i świetną zabawę.

http://www.introfestival.pl/

https://www.facebook.com/events/1976673865950020/?ti=icl

https://www.facebook.com/wstikatowice/videos/2225639794143088/