21 października 2016 roku odbyło się spotkanie w siedzibie ING Services Polska (ISP). Celem spotkania było sfinalizowanie formalnej współpracy między WSTI a ISP. 

21 października 2016 roku odbyło się spotkanie w siedzibie ING Services Polska (ISP). Na spotkaniu obecne były ze strony WSTI – dr Jadwiga Bakonyi – pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia WSTI, a ze strony ISP – Kamila Heitzman, odpowiedzialna za Employer Branding firmy.
Celem spotkania było sfinalizowanie formalnej współpracy między WSTI a ISP. Przekazano wynegocjowaną wcześniej „Umowę o współpracy”. Od tej chwili współpraca oprócz formalnej przybiera również postać faktyczną. W związku z tym, uzgodniono wspólne działania operacyjne na najbliższy rok akademickim 2016/2017.

Zaplanowano następujące akcje:

  • Wizyta studyjna studentów w siedzibie firmy (termin realizacji – pierwsza połowa listopada 2016), mającą na celu:
    - zapoznanie ze specyfiką firm świadczących usługi IT;
    - spotkanie z osobą przeprowadzającą rekrutację w branży IT;
    - spotkanie z profesjonalistą z branży IT, który opisze swoją pracę.

  • Wykład zakresu baz danych w siedzibie szkoły, prowadzony przez pracownika ISP – eksperta w dziedzinie (przewidywany termin – do końca roku 2016).

  • Dzień ING Services Polska w WSTI – spotkanie promujące firmę wśród studentów Informatyki WSTI (przewidywany termin – styczeń 2017).

  • Udział studentów WSTI w wykładach w ramach programu CRC organizowanego przez ING Services Polska i IBM (termin – semestr letni 2016/2017).

ING Services Polska dostarcza innowacyjne usługi informatyczne dla spółek Grupy ING na całym świecie. Usługi bazują na koncepcji Platform as a Service (PaaS), dzięki czemu z sukcesem wdrażane są najnowsze trendy technologiczne, takie jak automatyzacja czy wirtualizacja. ISP jest organizacją o ogromnym potencjale. Od ponad 10 lat kształtuje rynek pracy IT w regionie śląskim, dając ogromne możliwości kariery. Ambicją ISP jest szkolenie kadr informatycznych, tak aby pracownicy byli elitą w sektorze IT.