W roku akademickim 2015/2016 mury uczelni opuściła rzesza absolwentów. Pokolenie zdolnych i ambitnych młodych ludzi ukończyło ze znakomitymi wynikami trzyletni tok studiów. Szeroki zakres tematyczny zrealizowanych prac sięgał od filmów animowanych, filmów wideo, teledysków, modelowania postaci do gier w programie 3D, cyklu fotografii, brandingu firm, ilustracji, aż po realizacje własnych kolekcji ubrań.

W roku akademickim 2015/2016 mury uczelni opuściła rzesza absolwentów. Pokolenie zdolnych i ambitnych młodych ludzi ukończyło ze znakomitymi wynikami trzyletni tok studiów. Szeroki zakres tematyczny zrealizowanych prac sięgał od filmów animowanych, filmów wideo, teledysków, modelowania postaci do gier w programie 3D, cyklu fotografii, brandingu firm, ilustracji, aż po realizacje własnych kolekcji ubrań. Uczelnię ukończyło 89 studentów.

Ocenę bardzo dobry otrzymało 41 osób, a w tym 11 dyplomów zostało wyróżnionych: Michał Bugla, Maciej CzaplaAleksander Kowal, Miłosz Gierczak, Katarzyna Kruczek, Kamila Loskot, Kamila Mika, Kacper Parzęcki, Emilia Pasoń, Lidia Sosna, Christian Szczepanik.

Serdecznie gratuluję w imieniu władz uczelni oraz życzę wszystkim naszym absolwentom wielu sukcesów zawodowych i artystycznych.

Koordynator Kierunku Grafika
dr Natalia Romaniuk