Nasza Uczelnia w obecnym roku akademickim, poddana została okresowej, standardowej procedurze oceny programowej. Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku tej procedury Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Wydział Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach spełnia wszystkie wymagania stawiane wyższym uczelniom.

W zakresie: wymagań kadrowych, w tym dotyczących osiąganych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji, jakości i koncepcji kształcenia, programów studiów, infrastruktury dydaktycznej i wymagań dotyczących wewnętrznego systemu jakości kształcenia na kierunku Informatyka.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. uchwałą PKA otrzymaliśmy ocenę pozytywną z adnotacją w pełni, co oznacza spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie najwyższym.

Uzyskanie po raz kolejny wysokiej oceny pracy naszej uczelni potwierdza wysokie do niej zaufanie - jest także satysfakcją dla całej społeczności akademickiej szkoły, ale także zachęca do postawienia przed sobą nowych zadań, które tym bardziej zamierzamy realizować na jeszcze wyższym jakościowo poziomie.

Marek Maryniak
Kanclerz WSTI

Pozytywna opinia PKA dla kierunku Informatyka