Od dnia 12 marca 2015 r. na kierunku Grafika, w naszej uczelni rozpoczęły się egzaminy dyplomowe. To pierwsza grupa absolwentów tego kierunku, która inaugurowała egzaminy na tym atrakcyjnym kierunku w naszej Uczelni. Pierwszy egzamin studenci składali przed komisją egzaminacyjną, w której skład weszli nasi nauczyciele artyści, wybitni specjaliści - prowadzący zajęcia w naszej Uczelni w ramach kierunku Grafika, na trzech specjalnościach.

Od dnia 12 marca 2015 r. na kierunku Grafika, w naszej uczelni rozpoczęły się egzaminy dyplomowe. To pierwsza grupa absolwentów tego kierunku, która inaugurowała egzaminy na tym atrakcyjnym kierunku w naszej Uczelni. Pierwszy egzamin studenci składali przed komisją egzaminacyjną w której skład weszli nasi nauczyciele artyści, wybitni specjaliści - prowadzący zajęcia w naszej Uczelni w ramach kierunku Grafika, na trzech specjalnościach.

Komisji przewodniczył  prof. Stanisław Kluska. Przewodniczącemy towarzyszyli pozostali członkowie: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender, dr Dorota Nowak-Rodzińska, dr hab. Bogdan Króldr Marian Słowicki - koordynator merytoryczny kierunku Grafika.
Na egzaminie, którego forma w pierwszej części była otwarta, pojawiły się także władze Uczelni, studenci i osoby zaproszone przez studentów składających egzamin.

Atrakcyjna forma egzaminu pozwoliła na swobodne, niczym nie skrępowane formułowanie przez zdających swoich opinii na temat sztuki i zagadnień z nią związanych.  Zadawanie pytań przez członków Komisji, a później wspólna rzeczowa i merytoryczna dyskusja prowadzona w przyjaznej atmosferze stawia taki egzamin wysoko - jako formę "rozprawy artystycznej w obronie dzieła". To zdaniem wielu obserwatorów, pełna szacunku i docenienia autora, forma egzaminu.

Składane prace dyplomowe stały na wysokim poziomie. Były ciekawe i oryginalne. Trud nauczycieli włożony w kształcenie studentów zaowocował. Pierwsza ze zdających studentek otrzymała z rąk komisji egzaminacyjnej wyróżnienie, otwierając w ten sposób z nadzieją dobrą passę na dalsze dni egzaminów.

 M.M.