Umowa o współpracy z dnia 27.07.2016

Firma zainteresowana przyjęciem studentów na praktyki i staże.

Firma może uczestniczyć w procesie definiowania i tworzenia prac dyplomowych.

Firma będzie brała udział w modyfikacji i tworzeniu treści nauczania pod kątem dostosowania do potrzeb rynkowych.