euro-centrum

 

Umowa o współpracy z dnia 22 października 2004 r.

 

Przedstawiciele firmy wchodzi w skład konwentu WSTI.

Wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni.

Uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

Firma zainteresowana przyjęciem studentów Informatyki na praktyki i staże.