coig-sa 

 

Przedstawiciel firmy wchodzi w skład konwentu WSTI.

Wyrażanie wniosków i opinii w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni.

Uchwalanie zaleceń w sprawie zakresu, zasad i form współdziałania Uczelni z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

Firma zainteresowana przyjęciem studentów Informatyki na praktyki i staże.

 

http://www.coig.pl/