Studia podyplomowe
Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere
Studia podyplomowe
Administracja siecią Microsoft
Studia podyplomowe
Administracja siecią GNU/Linux
Studia podyplomowe
Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix
Studia podyplomowe
Animacja 3D i cyfrowe wideo w grafice reklamowej
Studia podyplomowe
AutoCAD - projektowanie w środowisku 2D i 3D
Studia podyplomowe
Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

Szanowni Kandydaci!

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją strony internetowej, formularze tymczasowo dostępne będą pod następującymi linkami:
Grafika
Informatyka
Studia podyplomowe
Studia II stopnia

Serdecznie zapraszamy do Biura Rekrutacji, gdzie istnieje również możliwość wypełnienia formularza oraz złożenia dokumentów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kwestionariusz osobowy
Jeśli dotyczy.
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Wpisz swój adres e-mail ponownie.
Adres stałego zameldowania
Wpisz same cyfry, bez spacji, nawiasów i znaku "+", np. 322073100.
Adres do korespondencji
Wykształcenie
Wpisz pełną nazwę i adres. Dozwolone znaki specjalne: . / - _
Służba wojskowa
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego

Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu:

Niepełnosprawność
Obcokrajowiec
Zgody
Wpisz dzisiejszą datę w formacie DD-MM-RRRR czyli np. 20-05-2013
Dane i zgody nieobowiązkowe

Jeżeli posiadasz zdjęcie które może zostać dołączone do formularza rekrutacyjnego i użyte do elektronicznej legitymacji studenckiej możesz dołączyć je teraz. Zdjęcie powinno posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 237 na 294 pixeli, być w formacie *.jpg. Przykładowo, w przypadku skanowania zdjęcia o wymiarach 5 cm na 3,5 cm skan powinien zostać wykonany w rozdzielczości nie mniejszej niź 300 dpi. Jeżeli nie posiadasz takiego zdjęcia możesz dostarczyć je później przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych w punkcie rekrutacyjnym.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook