Promocje w opłatach obowiązujących w roku akademickim 2017/2018
dla kandydatów na studia na kierunkach:

GRAFIKA (studia licencjackie 7 semestrów)
INFORMATYKA (studia inżynierskie 7 semestrów)

 

  3box informatyka promocja  3box grafika promocja

 

„Zapisz się do 30 czerwca – rozpocznij ze zniżką!”

 

2box informatyka czesne 2box grafika czesne

 2box plus

2box wpisowe

 

Czas trwania:
01.06 – 30.06.2017

Co trzeba zrobić?

Zapisz się na wybrany kierunek studiów poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego www.wsti.pl/rekrutacja do 30.06.2017do g. 24:00.
Do 14.07.2017 (w godzinach pracy Biura rekrutacji) dokończ proces rekrutacji na studia dopełniając wszelkich formalności wynikających z zasad przyjęć na dany kierunek.

 

box regulamin promocji  box rekrutacja

 

Regulamin promocji w opłatach obowiązujących
w roku akademickim 2017/2018
dla kandydatów na studia na kierunkach:

GRAFIKA (studia licencjackie 7 semestrów)
INFORMATYKA (studia inżynierskie 7 semestrów)

 

 

 

„Zapisz się do 30 czerwca – rozpocznij ze zniżką!”

I Promocja czesnego „Zapisz się do 30 czerwca – rozpocznij ze zniżką!”:

1. Promocja „Zapisz się do 30 czerwca – rozpocznij ze zniżką!” obowiązuje każdego kandydata zapisującego się w naborze letnim na rok akademicki 2017/2018 na dowolną formę studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunkach: INFORMATYKA (Studia inżynierskie 7 semestrów), GRAFIKA (Studia licencjackie 7 semestrów), wybierającego jeden z trzech systemów płatności czesnego, który spełni równocześnie warunki określone poniżej w pkt. 2 i 3.

2. Do dn. 30.06.2017 r. do g. 24:00 Kandydat dokona I etapu zapisu na wybrany kierunek i formę studiów poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego w internetowym systemie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.wsti.pl/rekrutacja

3. W terminie do 14.07.2017 r. (w godzinach pracy Biura rekrutacji) należy zakończyć proces rekrutacji na studia dopełniając wszelkich formalności wynikających z zasad przyjęć na dany kierunek, co oznacza w szczególności:

  w przypadku rekrutacji na kierunek Grafika:

  • zapis i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, zakończonej uzyskaniem przynajmniej minimalnej wymaganej liczby punktów (II etap),
  • złożenie w Biurze Rekrutacji WSTI kompletu wymaganych dokumentów, określonych na stronie internetowej www.wsti.pl/strefa-kandydata/grafika/zasady-przyjec (III etap),

w przypadku rekrutacji na kierunek Informatyka:

4. Regularne i promocyjne czesne w ramach promocji „Zapisz się do 30 czerwca – rozpocznij ze zniżką!” wynosi odpowiednio:

Kierunek

Czesne w systemie płatności 2 semestralnych rat

Czesne w systemie płatności 10 semestralnych rat

Czesne w systemie płatności 12 semestralnych rat

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

forma stacjonarna

forma niestacjonarna

Informatyka

czesne promocyjne

713 zl

1 477 zł

149 zł

311 zł

124 zł

259 zł

czesne poza promocją

2 160 zl

1 969 zł

455 zł

414 zł

379 zł

345 zł

Grafika

czesne promocyjne 

2 091 zl

1 995 zł

440 zł

420 zł

367 zł

350 zł

czesne poza promocją

2 788 zł

2 660 zł

587 zł

560 zł

489 zł

467 zł

 

5. W przypadku wyboru płatności:

  • w systemie 2 semestralnych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszą ratę,
  • w systemie 10 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych pięć rat
  • w systemie 12 miesięcznych rat promocyjne czesne obejmuje pierwszych sześć rat.

6. Okres trwania promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” kończy się 30.06.2017 r., przy czym w wyjątkowych warunkach może zostać przedłużony przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach.

7. Niedopełnienie niezbędnych do zapisu na studia etapów rekrutacji wskazanych w pkt. 1 i 2 oznacza rezygnację z promocyjnego czesnego, bez możliwości wnoszenia roszczeń finansowych przez kandydata względem Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

8. W przypadku rezygnacji/skreślenia studenta z pobierania nauki:

a) w miesiącach objętych promocją (tzn. w okresie od X 2017 do I 2018 r.) - student traci zniżki wynikające z promocji, a miesięczne zaliczki czesnego zostają przeliczone na kwotę czesnego nie objętego promocją obowiązującą w 10 ratalnym systemie opłat, zaś student będzie zobowiązany dopłacić różnicę w terminie 7 dni od dnia rezygnacji. Przekroczenie tego terminu spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

b) w lutym 2018 r. - student zachowuje zniżkę wynikającą z promocji. Student, który wybrał płatności w formie dwóch rat powinien mieć uregulowaną 1 promocyjną opłatę semestralną, student, który wybrał system płatności w dziesięciu ratach powinien mieć uregulowanych pięć promocyjnych zaliczek czesnego, natomiast student który wybrał system płatności w dwunastu ratach powinien wnieść 6 promocyjnych zaliczek czesnego.

c) po pierwszym semestrze (od marca 2018 r.) - student zachowuje zniżki wynikające z promocji dot. pierwszego semestru. Student powinien mieć wniesione wszystkie promocyjne zaliczki czesnego za pierwszy semestr nauki ( tzn. opłatę semestralną lub 5 lub 6 zaliczek w zależności od wybranego systemu wpłat) oraz bieżącą zaliczkę czesnego wyliczoną według zasad opisanych w par. 6 Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

9. W przypadku rezygnacji/skreślenia z pobierania nauki a następnie reaktywacji w prawach studenta – student traci prawo do promocyjnego czesnego.

10. Promocja „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” może łączyć się z innymi promocjami oferowanymi przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach, w tym m.in. wszystkimi promocjami opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) określonymi na stronie internetowej www.wsti.pl/promocje.

11. Wszelkie pytania dotyczące promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” należy kierować do pracowników Biura Rekrutacji WSTI osobiście, (Biuro Rekrutacji WSTI ul. Mickiewicza 29, Katowice, pokój 112 B - parter, wieża B) bądź telefonicznie pod nr: (32) 207 27 20 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Kwestie sporne związane z zasadami promocji „Zapisz się do 30 czerwca - rozpocznij ze zniżką!” rozstrzygane są polubownie, w porozumieniu z kandydatem, przez zwierzchnika Biura Rekrutacji WSTI, nadzorującego prawidłowy przebieg wszelkich procesów rekrutacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o sporze.

Nie trać czasu!

Zapisując się jak najszybciej, skorzystaj z promocji
i zaoszczędź prawie 1700 zł!

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook