Rekrutacja trwa! Zapisz się do 30 czerwca i rozpocznij ze zniżką!
Skorzystaj z promocji i zaoszczędź ponad 1700 zł!
Informatyka – studia inżynierskie już od 124 zł!
Skorzystaj z promocji i zaoszczędź ponad 1700 zł!
Grafika studia artystyczne od 350 zł
Skorzystaj z promocji i zaoszczędź prawie 1000 zł!
Informatyka studia magisterskie
Zapisz się i zaoszczędż ponad 1500 zł!
30 komputerów Apple iMac
Akademia przyszłości CISCO
Zapewnij sobie dobry start
Zdobądź międzynarodowy Certyfikat MICROSOFT IT
pracownia Rysunku i Malarstwa
Magazyn Studentów Kreatywnych

Szanowni Kandydaci!

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją strony internetowej, formularze tymczasowo dostępne będą pod następującymi linkami:
Grafika
Informatyka
Studia podyplomowe
Studia II stopnia

Serdecznie zapraszamy do Biura Rekrutacji, gdzie istnieje również możliwość wypełnienia formularza oraz złożenia dokumentów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kwestionariusz osobowy
Jeśli dotyczy.
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Wpisz swój adres e-mail ponownie.
Adres stałego zameldowania
Wpisz same cyfry, bez spacji, nawiasów i znaku "+", np. 322073100.
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zameldowania)
Posiadane wykształcenie
* Tegoroczni maturzyści - termin dostarczenia kserokopii Świadectwa Dojrzałości mija w dniu 15 lipca 2017r. Kandydaci uzupełniający formularz w elektronicznej rekrutacji przed datą odbioru Świadectwa Dojrzałości w pozycji Śr. ocena/nota na świadectwie dojrzałości proszeni są o wpisanie "0" Suma uzyskanych procentów z zdawanych przedmiotów pisemnie i ustnie (poziom podstawowy oraz rozszerzony) podzielona przez liczbę zdawanych przedmiotów. Np. 50% - j. polski pisemnie 40% - j. polski ustnie 60% - j. angielski pisemnie 45% - j. angielski ustnie 65% - matematyka (50+40+60+45+65)/5=52
Służba wojskowa
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
Deklaracja sposobu wnoszenia czesnego
  • Przyjmuję do wiadomości, że mogę dokonać zmiany wybranego sposobu wnoszenia opłat na początku każdego roku akademickiego nie później niż do 1 października.
  • Zmiana wybranego sposobu wnoszenia opłat wymaga przesłania nowej deklaracji w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: kwestura@wsti.pl (podstawą przyjęcia deklaracji jest otrzymanie e-maila zwrotnego)
Niepełnosprawność
Obcokrajowiec
Pochodzenie jest rozumiane jako kraj, w którym został wydany dokument tożsamości.
Zgody
Wyślij formularz
Wpisz dzisiejszą datę w formacie DD-MM-RRRR czyli np. 20-05-2013
Dane i zgody nieobowiązkowe

Jeżeli posiadasz zdjęcie które może zostać dołączone do formularza rekrutacyjnego i użyte do elektronicznej legitymacji studenckiej możesz dołączyć je teraz. Zdjęcie powinno posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 237 na 294 pixeli, być w formacie *.jpg. Przykładowo, w przypadku skanowania zdjęcia o wymiarach 5 cm na 3,5 cm skan powinien zostać wykonany w rozdzielczości nie mniejszej niź 300 dpi. Jeżeli nie posiadasz takiego zdjęcia możesz dostarczyć je później przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych w punkcie rekrutacyjnym.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook